ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. Szervezeti, személyzeti adatok

4.

 

Közalapítványok

   
Megnevezése:

Adásztevel Jövőjéért Közalapítvány

Jogállása: Közalapítvány - A közalapítvány közfeladatot ellátó, közhasznú szervezet
Az alapítók neve: Adásztevel Község Önkormányzat
Alapító okirat bejegyzése: Pk. 60137/2004/4.
Székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.
Adószáma: 18937882-1-19
Bankszámlaszáma: xxx
Kuratórium elnöke: Ékesné Gáspár Dóra
Címe: 8561 Adásztevel, József Attila u. 32.
Telefon: -
Elektronikus levélcím: -
Kuratórium tagjai: Juhászné Stankovics Edit (alelnök)
Péter Zoltán
8561 Adásztevel, József Attila u. 38.
8561 Adásztevel, Árpád u. 77.
A közalapítvány célja: Családi, egészségi, szociális és egyéb körülményei miatt hátrányos helyzetbe került adászteveli fiatalkorúak életkörülményei javításának, tanulási lehetősége megteremtésének, életpályája elindításának elősegítése, támogatása.
Az Adászteveli Általános Iskola és Óvoda oktatási, táborozási, sport, valamint egyéb tevékenységének támogatása.
Az alapítványi cél megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, befektetése, tőkésítés útján történő gyarapítása.
Dokumentumok: Közhasznúsági jelentés 2011.
Közhasznúsági jelentés 2010.
Alapító okirat

(Megtekintéséhez Adobe Reader szükséges!)

Pályázatok: Közösségi célú eszközbeszerzés 2013.

(Megtekintéséhez Adobe Reader szükséges!)


 
Megnevezése:

Adászteveli Idősek Otthonáért Közalapítvány

Jogállása: Közalapítvány - A közalapítvány közfeladatot ellátó, kiemelten közhasznú szervezet
Az alapítók neve: Adásztevel Község Önkormányzat
Alapító okirat bejegyzése: Pk. 60308/1995/2.
Székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.
Adószáma: 18920965-1-19
Bankszámlaszáma: xxx
Kuratórium elnöke: Somogyi Edit
Címe: 8561 Adásztevel, Árpád u. 42.
Telefon: 06-89/354-737
Elektronikus levélcím: -
Kuratórium tagjai: Czere Zoltán
Bódai Tibor
Böröczkyné Takács Rita
Somogyi Lászlóné
8561 Adásztevel, Petőfi u. 11.
8561 Adásztevel, József A. u. 29.
8561 Adásztevel, Kossuth u. 2.
8561 Adásztevel, Kossuth u. 44.
A közalapítvány célja: Az Adásztevel Község Önkormányzata által fenntartott Hetes Szállást Biztosító Idősek Klubja folyamatos működtetéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása.
A Klub működési feltételeinek javítása, korszerűsítése, felújítása, férőhelybővítés esetén a bővítés költségeinek finanszírozása.
Valamint Adásztevel településen élő idős emberek erkölcsi, társadalmi, anyagi megbecsülésének elősegítése, számukra rendezvények szervezése, tartása, más szervek által megrendezendő események támogatása pénzbeni és természetbeni formában.
Dokumentumok: Közhasznúsági jelentés 2011.
Közhasznúsági jelentés 2010.
Közhasznúsági jelentés 2009.
Alapító okirat

(Megtekintéséhez Adobe Reader szükséges!)