Orvosi Rendelő és Tanácsadó ünnepélyes átadása

2020. január 24.

Kedvezményezett: Adásztevel Község Önkormányzat
Projekt címe: Orvosi Rendelő és Tanácsdó Kialakítása
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00018


Adásztevel település Pápától 10 km-re fekvő 840 lelkes kisközség. A védőnői és iskola-egészségügyi ellátás az OEP finanszírozásával valósul meg, a körzet központja Nagytevel, és Adásztevel és Homokbödöge községek tartoznak hozzá. Az egészségügyi ellátást hosszú idő óta vállalkozó háziorvos elégíti ki, részére az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, az önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelőt.

A községben üzemelő jelenlegi orvosi rendelő helyiségei nem felelnek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A rendelő bővítése, korszerűsítése és akadálymentesítése a mostani helyén építészetileg nem lehetséges.

A településen - helyiség hiányában - védőnői tanácsadó nem funkcionál. A kismamák a szomszéd községbe, Nagytevelre járnak tanácsadásra. A védőnő a vizsgálatokhoz szükséges eszközök zömét, dokumentációit gépkocsival szállítja a tanácsadóba.

Az ellátottak részéről állandóan felmerülő igény volt a tágasabb, komfortosabb orvosi rendelő és védőnői tanácsadó kialakítására, mely elengedhetetlenül szükséges lenne az egészségügyi ellátás megfelelő szinten tartásához. Adásztevel Község Önkormányzata a településen a háziorvosi és védőnői alapellátási szolgáltatásokhoz való helybeni és egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, kötelező feladatának ellátása, a végleges és minőségi ellátás korszerű és hatékony feltételrendszerének kialakítása érdekében, orvosi rendelő és védőnői tanácsadó épületének kialakításáról döntött. A fejlesztés megvalósítása céljából a Nemzetgazdasági Minisztérium TOP-4.1.1-15 kódszámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" pályázati felhívására 2016. május 5. napján pályázatot nyújtott be, melyen 36.892.731,- Ft támogatást nyert. A támogatási szerződés megkötésére 2018. augusztus 9. napján került sor.

Az új egészségügyi szolgáltató központ kialakítására az Adásztevel, Árpád u. 95. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő volt iskolaépület használaton kívül lévő, utcai szárnyában került sor. A kiviteli és engedélyezési tervdokumentációt a pápai TIMPANON Építésziroda képviseletében Németh Csaba egyéni vállalkozó készítette el. Az önkormányzat a fejlesztés kivitelezésére a helyi NEOPORHÁZ Kft. árajánlatát fogadta el, a kivitelezési szerződés megkötésére 2019. április 15. napján került sor.

A fejlesztés nagyobb tartószerkezeti átalakítást nem igényelt, a helyiségek válaszfalakkal kialakíthatóak voltak. A fejlesztés során az energiahatékonyságot javító, működési költséget csökkentő megoldásokat alkalmaztak: a homlokzat, aljzat, födém hőszigetelése, fűtésrendszer teljes cseréje (kondenzációs gázkazánnal), nyílászárók cseréje hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag szerkezetekre. A funkció megköveteli az akadálymentesítést, melyre külön figyelmet fordítottak. Formai megoldásai igazodtak az utcában kialakult beépítésekhez. A fejlesztés eredményeképpen orvosi rendelő - amely betegváró, kartonozó, babakocsi tároló, előtér, kazánház, közlekedő, WC, öltöző és rendelő helyiségekből áll - és védőnői tanácsadó (váróval, előtérrel és WC-vel) került kialakításra. Az épület utcafront felöli részében kerültek kialakításra az orvosi rendeléshez szükséges helyiségek, hátsó részében - elkülönülten - a védőnői tanácsadó helyiségei kaptak helyet. Az épület villamos - és épületgépészeti berendezései teljes felújítása megtörtént. Rámpa, akadálymentes vizesblokk, a látássérültek részére segédeszközök kerültek meg - ill. beépítésre.

A projekt megvalósítása során beszerzésre kerültek az épület berendezései, a minimumjegyzékben előírt, szakmailag megfelelő orvosi és védőnői eszközök, valamint az informatikai rendszer fejlesztéséhez szükséges hardverek és szoftverek.

A beruházással lehetőség nyílt a kor színvonalának és elvárásának megfelelő, a helyi adottságokhoz és igényekhez illeszkedő, fenntartható egészségügyi ellátórendszer kialakítása mely hozzájárul az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozásához, a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedéséhez, egészséges fejlődéséhez, az életminőség javításához, az élhető és vonzó települési környezet kialakításához.

Adásztevel, 2020. január 31.

Fodor Béla

polgármester