Adászteveli Általános Iskola

Az Adászteveli Általános Iskolában a képzés református népiskolai oktatásként kezdődött 1679-ben. Itt kapott helyet a száműzetés éveiben a Pápai Református Kollégium 1753-tól 1783-ig.

Most az általános iskolában és óvodában is német nemzetiségi nyelvoktatás folyik. Az angol nyelvet is oktatják, kezdőknek és haladóknak egyaránt. Az iskolában művészeti oktatás keretében kerül sor a furulya- és zongoraoktatásra, valamint a modern tánc évfolyamainkra. Nagy tornaterem és udvar nyújt a gyermekek és a község ifjúsága számára játék- és sportlehetőséget.

Két testvériskolája van, az ausztriai Weisskirchen és a szlovákiai Deáki Magyar Tannyelvű Általános Iskolája, amelyekkel élénk a kapcsolat. Diákjaink számára jó lehetőség a kapcsolattartásra az internetes számítógép-hálózat.

2007. évben az állami támogatások csökkenése miatt az iskolánkban átszervezést hajtottunk végre, melynek eredményeként 2007. augusztus 15-től az 1-4. osztály az Ugodi ÁMK tagintézményeként működik Adásztevelen, míg az 5-8. osztály teljes egészében Ugodra került.

2013. január 1-től az általános iskola -tornaterem- működtetője KLIK Pápa.


Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Adászteveli Tagintézménye

Általános Iskola Vezető: Csuka Gabriella

Tagintézmény vezető: Horváth Kornélia

Cím: 8561 Adásztevel, Árpád u. 95.
Tel./Fax: 06-89/354-811
E-mail: atevelisuli@freemail.hu