Hírek

Adásztevel Község Önkormányzata nyilvántartásai

Önkormányzati Hivatali Portál

Ú T M U T A T Ó K
az Önkormányzati Hivatali Portál használatához

Helyi adóval kapcsolatos nyomtatványok:

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzésről

Bevallás előállított magánfőzőtt párlat után

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

Kérelem adóigazolás kiállításához

Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

Bejelentkezés, változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Kérelem adótúlfizetés visszautalásához

Őstermelők helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozata

Bevallás - Gépjárműadóról

Szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:

FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Igazolás a települési ápolási támogatás megállapításához

Kérelem a lakhatási települési támogatás megállapításához

Kérelem a méltányossági ápolási települési támogatás megállapításához

Kérelem gyógyszer kiadási települési támogatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem rendkívüli települési támogatás iránt

Kérelem szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás igénybevételéhez

Kérelem szülési települési támogatás

Kérelem temetési települési támogatás

Egyéb igazgatási ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:

Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához

Behajtási engedély kérelem a 12 tonnánál nagyobb össztömegű járművel a súlykorlátozással érintett helyi közútra/útra történő behajtás engedélyezéséhez