Adásztevel Község településrendezési terve

- Belterületi szabályozási terv (PDF)

- Külterületi szabályozási terv (PDF)